SIRE

Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt

Een goede discussie is een uitwisseling van gedachten. Als je met elkaar praat over verschillende standpunten, wordt iedereen er wijzer van. Als het goed is. Maar met polariserende onderwerpen kan het ook heel anders gaan. Ze kunnen mensen lijnrecht tegenover elkaar zetten. Neem bijvoorbeeld een discussie over vaccinatie, asiel, klimaat of stikstof. Het drijft mensen soms echt uit elkaar. Als je zo’n discussie dan ook nog eens hebt met iemand die heel dicht bij je staat, dan kan dat heel moeilijk of verdrietig zijn. Het kan er zelfs toe leiden dat je elkaar verliest. Hoe voorkom je nou dat dat gebeurt? Hoe verlies je elkaar niet?

Samen met Being There, Coopr en andere bureaus ontwikkelden we deze campagne die oproept met elkaar in gesprek te gaan wanneer een discussie dreigt te polariseren en bieden we 12 handvatten die je kan gebruiker om ervoor te zorgen dat je elkaar niet verliest.